Friday, 12 July 2013

Serial Ramadhan 3 : Make Dua'Dari Abu Hurairah. ra.a, Rasulullah saw. Bersabda,`Tiga orang yang do,a mereka tidak akan ditolak: Orang yang berpuasa ketika akan berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizhalimi. (H. R Ahmad)

Doa itu senjata yang tidak pernah meleset, panah yang tidak pernah gagal mengenai sasaran. 
Kepada siapa kita berdoa, jika tidak kepada Allah Ta’ala? Kepada siapa Anda meminta, jika tidak kepada Dzat yang memiliki segala-galanya? Kepada siapa Anda berlindung, jika tidak kepada Allah Ta’ala, yang merupakan pemilik langit, bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya, serta jikaberkata kepada sesuatu, “Jadilah,” maka sesuatu itu menjadi ada?

Sahabat Fosikagi, 
selagi Ramadhan, dalam kondisi berpuasa, yuks kita perbanyak berdoa. kita tidak pernah tahu doa yang mana yang akan Allah ijabah. Makanya, jangan bosan-bosan untuk berdoa. Perbanyak doa, perbanyak meminta pada Allah, perbanyak kerja. Jangan jadikan Ramadhan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga :) 

"Dan Tuhan kalian berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doa kalian’.” (Ghafir: 60).
 Yaa Allah, Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dari tidurnya orang-orang yang lalai...

0 comments:

Post a Comment